ครีมเทียมกลิ่มนม

( บรรจุ 1 กิโลกรัม มี 25 ถุง ต่อ ลัง )