คาร์เนชันข้นหวาน

( บรรจุ 388 กรัม มี 48 กระป๋อง ต่อ ลัง )