คาร์เนชัน เอ็กซ์ตร้า

( บรรจุ 385 กรัม มี 48 ประป๋อง ต่อ ลัง )