ชาทอง Extra gold ตรา ชาตรามือ

( บรรจุ 400 กรัม มี 12 ถุง ต่อ ลัง )