ทิชชู่ ตรา วีวี้ (เปียก)

(บรรจุ 40 ห่อ ต่อ ลัง) , (1 แพ็ค มี 4 ห่อ)