น้ำตาลไอซิ่ง ตรา มิตรผล

( บรรจุ 900 ก. มี 12 ถุง ต่อ ลัง )