น้ำบ๊วยเปรี้ยว – ติ่งฟง

( บรรจุ 760 มล. มี 12 ขวด ต่อ ลัง )