น้ำเชื่อม ตรา C บนใบไม้

( บรรจุ 860 มล. มี 12 ถุง ต่อ ลัง )