ผงกลิ่นข้าวโพด – ติ่งฟง ใหญ่

( บรรจุ 900 กรัม มี 20 ถุง ต่อ ลัง )