ลินน้ำตาลทรายใสบริสุทธิ์ 100%

( บรรจุ 1 กิโลกรัม ต่อ กรัม )