เบอรี่กลิ่นแอปเปิ้ลเขียว – ควีน ใหญ่

( 12 ถาด ต่อ ลัง )